எல்லா நாட்களும் நல்ல நாட்களே!

  K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ      
அல்லாஹ் படைத்த எல்லா நாட்களும் நல்ல நாட்கள்தான், சில நாட்கள் நல்லதென்றும் சில நாட்கள் கெட்டதென்றும் கருதுவது கூடாது. இது இஸ்லாத்தின் கண்ணோட்டத்தில் மிக பெரும் குற்றமும் மூட நம்பிக்கையுமாகும். ஒவ்வொரு நாளும் அது சிலருக்கு சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் நடக்கக்கூடியதாகவும் சிலருக்கு கவலையான நிகழ்வுகள் நடக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். அல்லது,
ஒருவருக்கு இரண்டு நிகழ்வுகளும் ஒரே நாளில் நடக்கவும் செய்யும். இதை வைத்து அந்த நாளை நல்ல நாள் என்றோ கெட்ட நாள் என்றோ கூறிவிட முடியாது.
இவ்வுலகம் சோதனைக் கூடமாகும். மரணிக்கும் வரை ஒவ்வொரு மனிதனும் பல விதமான சோதனைகளைக் கொண்டு சோதிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பான். சோதனைகள் வரும்போது அதை ஒரு முஸ்லிம் பொறுத்துக் கொள்ளவும் பொருந்திக் கொள்ளவும் வேண்டும். அது அவனுடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அமைகின்றது.
இவ்வாறு ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் நம்ப வேண்டும். இப்படி ஈமான் கொள்வது ஈமானின் அடிப்படைகளில் ஒன்றாகும்.
அல்லாஹ்வையும் வானவர்களையும் நபிமார்களையும் கியாமத் நாளையும் நல்லதும் கெட்டதும் அல்லாஹ் விதித்த விதியின்படி நடக்கின்றது என்று ஈமான் கொள்வதுதான(உண்மையான) ஈமானாகும் என நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)
ஆகவே நமக்கு நடக்கக்கூடிய நல்ல கெட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் அல்லாஹ் நம்மீது விதித்த விதியின்படியே நடக்கின்றதென்று நம்ப வேண்டுமே தவிர, இன்று கெட்ட நாள், இதனால்தான் எனக்கு இந்த ஆபத்து நடந்ததென்று கூறுவது மூட நம்பிக்கையும் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையையே தகர்க்கக்கூடிய ஒன்றாகும்.
சோதனையின்றி வாழ்வில்லை
அல்லாஹ் திருமறையில் இவ்வாறு கூறுகின்றான். ''நிச்சயமாக நாம் உங்களை ஓரளவு அச்சத்தாலும், பசியாலும், பொருள்கள், உயிர்கள், விளைச்சல்கள் ஆகியவற்றின் இழப்பினாலும் சோதிப்போம்; ஆனால் பொறுமையுடையோருக்கு (நபியே!) நீர் நன்மாராயங் கூறுவீராக!'' (அல்குர்ஆன் 2:155)
நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: ''முஃமினான ஆண்களும் பெண்களும் தூய்மையானவர்களாக (பாவமற்ற நிலையில்) அல்லாஹ்வை சந்திக்க வேண்டுமென்பதற்காக அவர்கள் விஷயத்திலும் அவர்களின் பிள்ளைகள் விஷயத்திலும் அவர்களின் பொருள் விஷயத்திலும் அவர்கள் மரணிக்கும் வரை அவர்களுக்கு சோதனை வந்து கொண்டே இருக்கும்''. (ஆதாரம்: திர்மிதி)
ஒவ்வொன்றும் அல்லாஹ்வின் விதிப்படியே நடக்கின்றது
ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்களை இது அல்லாஹ்வின் ஏற்பாட்டினால் தான் (களா கத்ரினால்தான்) ஏற்பட்டதென்றும், நான் பிறப்பதற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இது எழுதப்பட்டு முடிந்து விட்டதென்றும் இது நடக்காமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லையென்றும் நம்பாத வரை அவர்கள் உண்மையான முஃமினாக முடியாது.
இப்னு உமர்ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், ''இப்னு உமரின் ஆத்மா யார் கைவசம் இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமாக! களாகத்ரை (விதியை) ஈமான் கொள்ளாதவர், உஹது மலை அளவு தங்கத்தை அல்லாஹ்வின் வழியில் செலவு செய்தாலும் அதை அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான் எனக்கூறி, இதற்கு ஆதாரமாக பின்வரும் ஹதீஸை கூறினார்கள்.
அல்லாஹ்வையும் வானவர்களையும் ரஸுல்மார்களையும் கியாமத் நாளையும் நல்லதும் கெட்டதும் அல்லாஹ் விதித்த விதியின்படி நடக்கின்றது என்று ஈமான் கொள்வதுதான் (உண்மையான) ஈமானாகும் என நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.''(ஆதாரம்: முஸ்லிம்)
உபாதா பின் சாமித்ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன் மகனைப்பார்த்து, மகனே! உனக்கு ஏற்படுகிற துன்பங்கள் அல்லாஹ்வின் விதியேயாகும். அது உனக்கு வராமல் போய்விடாது என்ற உண்மையையும், உனக்கு ஏற்படாது சென்றுவிட்ட துன்பங்கள் உனக்கு வரவேண்டியதல்ல என்ற உண்மையையும் நீ அறிந்து கொள்ளாதவரை நிச்சயமாக நீ உண்மையான ஈமானின் சுவையைப் பெற்றுக் கொள்ளமாட்டாய் எனக்கூறி, பின்வரும் ஹதீஸையும் எடுத்துக் கூறினார்கள்.
அல்லாஹ் எழுது கோலை முதலில் படைத்து நீ எழுது எனக் கட்டளையிட,
எதை எழுத வேண்டும் என அது கேட்க,
இறுதிநாள் வரைக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் உண்டான விதிகளை எழுது என அல்லாஹ் கட்டளையிட்டான்,
என நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூற நான் கேட்டுள்ளேன் எனக் கூறி,
மகனே! இவ்வாறு விதியை நம்பாது ஒருவர் மரணித்து விடுவாராயின் அவர் என்னை சார்ந்தவரல்ல
என்று நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் எனவும் எடுத்துரைத்தார்கள். (ஆதாரம்: அஹ்மத்)
இப்னு அபூதைலமீ அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், நான் உபை பின் கஃபை அணுகி, என் உள்ளத்தில் விதியைப்பற்றி சிறிது சந்தேகம் உள்ளது. அதை நீக்குவதற்கு ஏதாவது சொல்லித்தாருங்கள். அல்லாஹ் அந்த சந்தேகத்தை போக்கிவிடுவான் என்று கூறினேன். அதற்கு உபை பின் கஃபுரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்.
''(இப்னு அபூ தைலமியே!) நிச்சயமாக உமக்கு ஏற்படும் துன்பங்கள் அல்லாஹ்வின் விதியேயாகும்.
அது உமக்கு வராமல் போகாது என்ற உண்மையையும், உமக்கு எற்படாது சென்றுவிட்ட துன்பங்கள் உமக்கு வரவேண்டியதல்ல என்ற உண்மையையம் அறிந்து,
களா கத்ரைக் கொண்டு நீர் ஈமான் கொள்ளாதவரை உஹது மலை அளவு தங்கத்தை செலவு செய்தாலும் அதை அல்லாஹ் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டான்.
இவ்வாறு நீர் களாகத்ரைக் கொண்டு ஈமான் கொள்ளாது மரணித்துவிட்டால் நீர் நரகவாசிகளில் ஒருவரே என்றார்கள்.
பின்பு நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமும் ஹுஸைஃபா பின் அல்யமான்ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமும் வந்தேன்.
இவர்கள் எல்லோரும் இது போலவே நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக கூறினார்கள். (ஆதாரம்: அஹ்மத், அபூதாவூத்)
சோதனை வருவது அல்லாஹ் நம்மீது வைத்திருக்கும் நேசத்தையே வெளிக்காட்டுகின்றது.
அல்லாஹ் தன் அடியாருக்கு நலவை நாடினால் இவ்வுலகிலேயே தண்டனை (சோதனை)யை வழங்குகின்றான். அல்லாஹ் தன் அடியாருக்கு கெடுதியை நாடினால் மறுமையில் தண்டனையை முழுமையாக வழங்குவதற்காக இவ்வுலகில் எவ்வித தண்டனையும் (சோதனையும்) வழங்குவதில்லை,
அதிக சோதனையுடன்தான் அதிக கூலியும் கிடைக்கும், அல்லாஹ் ஒரு கூட்டத்தை நேசித்தால் அவர்களை சோதிப்பான்.
அதை யார் பொருந்திக் கொள்கின்றார்களோ அவருக்கு அல்லாஹ்வின் பொருத்தம் கிடைக்கின்றது,
யார் அதை கோபிக்கின்றாரோ அவருக்கு அல்லாஹ்வின் கோபம் கிடைக்கின்றது
என நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதி
ஸஃபர் மாதமும் மற்ற மாதங்களைப் போன்று நல்ல மாதம்தான்
சோதனைகள் அனைத்தும் அல்லாஹ்வின் விதிப்படியே நடக்கின்றது என நம்ப வேண்டிய ஒரு முஸ்லிம், ஸஃபர் மாதம் பீடையுள்ள மாதம் என்றும், அதில் நல்ல காரியங்கள் செய்யக்கூடாது என்றும், பீடையயை களிப்பதற்காக ஸஃபர் மாதத்தின் மூன்றாம் புதன் கிழமை ஆற்றில் குடும்பத்துடன் குளித்து இன்னும் இது போன்ற பல சடங்குகளையும் செய்து அந்தப்பீடையை போக்கவேண்டும் என்று எண்ணி பல சடங்கு சம்ரிரதாயங்களை ஸஃபர் மாதத்தில் நமது இஸ்லாமிய பல சகோதர சகோதரிகள் செய்கின்றார்கள்.
இது இஸ்லாத்திற்கு முற்றிலும் மாற்றமான செயலும் மூட நம்பிக்கையுமாகும். இப்படிப்பட்ட இஸ்லாத்திற்கு மாற்றமான நம்பிக்கைகளை விட்டுவிட்டு அனைத்தும் அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படியே நடக்கின்றது என்று நம்ப வேண்டும்.
ஸஃபர் மாதம் பீடையுள்ள மாதம் என்றிருந்தால் அதை நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு அறிவித்திருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட எந்த இறை வசனமோ நபி மொழியோ கிடையாது. மாறாக ஸஃபர் மாதம் பீடையுள்ள மாதம் என்று நம்புவதை தடுக்கும் நபிமொழியைத்தான் பார்க்க முடியும்.
இஸ்லாத்தில் தொற்றுநோய் என்பதில்லை, துர்ச்சகுணம் பார்ப்பது கூடாது, ஆந்தை சாஸ்திரம் பார்ப்பதும் கூடாது, சஃபர் (மாத பீடையும்) கிடையாது, நட்சத்திர சகுணம் பார்ப்பதும் கிடையாது, கொள்ளி வாய்ப் பிசாசுமில்லை என நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)
ஸஃபர் மாதத்தை பீடையுள்ள மாதம் என்பதற்கு, இந்த மூட நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் கூறும் காரணம், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஸஃபர் மாத முற்பகுதியில் நோயுற்றிருந்து அம்மாதத்தின் மூன்றாம் வாரத்தின் புதன் கிழமை நோயிலிருந்து குணமடைந்தார்கள். ஆகவே அம்மாதம் பீடையுள்ள மாதமாகும், மூன்றாம் வாரத்தில் நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நோயிலிருந்து குணமடைந்தது போல், நாமும் பீடையை மூன்றாம் வாரத்தில் நீக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள். ஆனால் இது முற்றிலும் தவறான வாதமாகும்.
நோயுறுவது பீடையா?
முன்பு கூறியது போன்று இது அல்லாஹ்வின் விதிப்படி நடந்ததென்று ஒரு முஸ்லிம் நம்ம வேண்டும். நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஸஃபர் மாதத்தில் மட்டுமா நோயுற்றிருந்தார்கள்?
ரபீஉல் அவ்வல் மாதத்திலும்தான் நோயுற்றிருந்தார்கள், இதை யாரும் மறுக்க முடியாது.
நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மரணிப்பதற்கு முன் கிட்டத்தட்ட 17 நாட்கள் நோயுற்றிருந்தார்கள்.
நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரபீஉல் அவ்வல் மாதம் பிறை 12ல் மரணித்தார்கள், அந்த நாளை யாராவது பீடையுள்ள மாதம் என்று கூறுகின்றார்களா?
அதை கொண்டாடும் நாளாக அல்லவா? எடுக்கின்றார்கள். நமக்குள் நாமே முரண்படுகின்றோம்.
ஆகவே ஸஃபர் மாதத்தையும் மற்ற மாதங்களைப் போன்று நல்ல மாதமாக நினைத்து நமது அன்றாட காரியங்களை செய்ய வேண்டும். ஸஃபர் மாதத்தில் ஏதும் சோதனைகள் வந்தால்கூட அது ஸஃபர் மாத்தினால் ஏற்படவில்லை, அல்லாஹ்வின் ஏற்பாட்டினால்தான் வந்தது என்று நம்ப வேண்டும். இப்படிபட்ட உறுதியான ஈமானை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக!

அல்குர்ஆன் கூறும் படிப்பினை சம்பவங்கள்! யூசுப் நபியின் வரலாறு!

இஸ்லாமிய உறவுகளே! அல்குர்ஆன் என்பது மனிதனுக்கு எல்லா வழிகளிலும் நேர்வழி காட்டக்கூடிய ஒன்றே. அந்த வகையில் அல்குர்ஆன் பற்றி நாம் படிப்பதற்கு அதிகம் இருக்கின்றன. எனவே அதன் ஒரு பகுதியை தெளிவு படுத்தும் முகமாக இந்த ஆக்கம் எழுதப்படுகின்றது.
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

 ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

இது, (அல்லாஹ்வின்) திருவேதமாகும்; இதில் எத்தகைய சந்தேகமும் இல்லை; பயபக்தியுடையோருக்கு (இது) நேர்வழிகாட்டியாகும்.(2:2)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

ரமளான் மாதம் எத்தகையதென்றால் அதில் தான் மனிதர்களுக்கு (முழுமையான வழிகாட்டியாகவும், தெளிவான சான்றுகளைக் கொண்டதாகவும்; (நன்மை – தீமைகளைப்) பிரித்தறிவிப்பதுமான அல் குர்ஆன் இறக்கியருளப் பெற்றது;…(2:185)
எனவே, அல்குர்ஆனின் அந்த வழிகாட்டலுக்கு அமைவாக, அல்குர்ஆனிய படிப்பினை சம்பவங்களை ‘படிப்பினையோடு’ உரசிப்பார்க்க இந்த ஆக்கத்தை வரைகிறேன். இதன் மூலம் முன்வைக்கப்படும் சூராவை இலகுவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கின்றேன். அல்லாஹ் அதற்கு துணை நிற்கட்டும்.
(குர்ஆன் தர்ஜுமாவோடு இந்த ஆக்கத்தை வாசிப்பது மிகவும் பொருத்தம், ஏனெனில், இதில் அனைத்து வசனங்களும் மொழிபெயர்க்கப் படமாட்டாது)
அல்குர்ஆன் கூறும் அழகிய சரித்திரங்களுள்  யூஸுப் நபியின் சரித்திரம் என்பது பல படிப்பினைகளை தன்னகத்தே வைத்திருக்கின்றது.
1-  அதனை அல்லாஹ் பின்வருமாறு வர்ணிக்கின்றான்.

 الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

அலிஃப், லாம், றா. இவை தெளிவான இவ்வேதத்தின் வசனங்களாகும்.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக, இதனை அரபி மொழியிலான குர்ஆனாக நிச்சயமாக நாமே இறக்கி வைத்தோம்.

 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

(நபியே!) நாம் வஹீ மூலம் உம் மீது இந்த குர்ஆனை அருளச் செய்தது கொண்டு மிக அழகான வரலாற்றை உமக்கு நாம் கூறுகின்றோம் – இதற்குமுன் (இது குறித்து) ஏதும் அறியாதவர்களில் (ஒருவராய்) நீர் இருந்தீர்.  (12:1-3)
2-  அந்த சூராவின் இரண்டாவது கட்டம்; யூஸுப் நபிக்கும், அவர்களது குடும்பத்திற்குமிடையிலான உறவின் வலிமையை எடுத்துக் காட்டுவதோடு, ஷைத்தானிய சதிவலையில் சிக்குண்டவனால் அந்த உறவு முறைக்கு அழிவு வரும் என்பதையும் படம் பிடித்து காட்டுகின்றது.
யூசுப் நபியின் மீது, அவரின் சகோதரர்களை ஷைத்தான் பொறாமை கொள்ள செய்வதற்கான இரண்டு காரணிகள். ஒன்று அவர்கள் தந்தையின் விருப்பத்திற்கு உரியவாரக இருந்தமை, அடுத்து தான் கண்ட (“என் அருமைத் தந்தையே! பதினோரு நட்சத்திரங்களும், சூரியனும், சந்திரனும் எனக்குச் சிரம் பணிவதை மெய்யாகவே (கனவில்) நான் கண்டேன்” என்ற) கனவு அவர்களை சிறந்தவர் என்று எடுத்துக் காட்டியமை.
அதனை அந்த சூராவின் 4-6 வரையான வசனங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன.
3-  அடுத்த கட்டம்; ஷைத்தானிய சதிவலையில் சிக்குண்ட யூஸுப் நபியின் சகோதரர்கள், அவரை அழித்துக் கட்டி, தந்தையின் கவனத்தை தங்கள் பக்கம் கவர்ந்திழுக்க எடுத்த முயற்சியை விபரிக்கின்றது.
படிப்பினை;;;   யாரிடம் பொறாமை வந்து விடுமோ அவனால் சமூகத்திற்கு கேடு ஏற்படும் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு)
முதலில் எந்த வழியில் கொல்லலாம் என்ற திட்டம், கடைசியில் அவரை தந்தையை விட்டு பிரித்து, நாடுகடத்த திட்டம்.
தந்திரத்தைக் கையாண்டு தந்தையிடம் இருந்தது பிரித்தார்கள், தங்கள் திட்டத்தை நிறைவேற்றி, யூசுப் நபியை பால் கிணற்றில் தள்ளிவிட்டு, தந்தையிடம் கண்ணீர் வடித்தவர்களாக, இருள் சூழ்ந்த இஷாவுடைய நேரத்தில், கையில் இரத்தம் படிந்த சட்டை இருக்கும் நிலையில் வந்து, ஓநாய் கொன்று சாப்பிட்டுவிட்டதாக  கூறினார்கள்.
(இங்கு மேற்கொண்ட திட்டங்கள்;பொய்யான இரத்தத்தை பூசிவிட்டு பகல் நேரத்தில் வந்தால் பொய் வெளுத்துவிடும், எனவே இரவில் வரத் திட்டம், கண்ணீரை வடித்தால் இன்னும் அந்தப் பொய்யை மறைக்காலாம் என்று திட்டம் போட்டார்கள். ஆனால் கொண்டு வந்த ஆடை அவர்களது திட்டத்தை பாழ்படுத்தி விட்டது. அதனை வைத்து அவர்களது திட்டத்தை தந்தை யஃகூப் நபி அறிந்து கொண்டார்கள். (ஆடையை கிழிக்க மறந்திருக்கலாம்)
இங்கு நாம் பெற வேண்டிய பாடம், அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் சதித்திட்டங்கள் செல்லுபடியாகாது என்பதே.
அல்லாஹ் ஈஸா நபி விடயத்தில் கூறுகிறான்:  திட்டமிட்டுச் சதி செய்தார்கள்; அல்லாஹ்வும் (திட்டத்தை முறித்து) சதி செய்தான்;  அல்லாஹ்வோ சதியை முறியடிப்பவர்களில் மிகச் சிறந்தவன் ஆவான்.  (3:54)
அடுத்து அல்லாஹ் சதியை முறித்த விதம்; ஒரு பிரயாணக் கூட்டம் கிணற்றிலிருந்து வெளியிலெடுத்து, மிகவும் சொற்ப விலைக்கு விற்கவும் செய்தனர். வாங்கியவரோ நாட்டு மன்னன். அல்லாஹ்வோ பல சோதனைகளை சந்தித்த அவர்களுக்கு கொடுத்த முதல் வெற்றி இதுவெனலாம்.
இதன் விரிவை சூராவின் 7-21 வரையிலான வசனங்களில் பார்க்கலாம்.
4-அடுத்து,வாழ்வியல் ரீதியில் சோதனைக்கு முகம் கொடுத்த யூஸுப் நபியவர்கள், அரசன் வீட்டில் சந்தித்த பிரச்சனையோ இறை நம்பிக்கை சார்ந்த பிரச்சினை, தன்னை சகோதரர்களின் சதியிலிருந்து காப்பாற்றி அரண்மனையில் கொண்டுவந்து சேர்த்த அல்லாஹ்வுக்கு, அந்த நபி மாறு செய்வார்களா, இதோ பாருங்கள் அரண்மனியில் சந்தித்ததை.
அங்கு இருக்கும் போது வாலிபத்தை அடைந்து, அறிவு ஞானத்தையும் பெற்றார்கள். அங்கு தான் மளை போன்ற சோதனையும் அவர்களுக்கு வந்தது.
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:இறைநம்பிக்கையாளரோ தம் பாவங்களை, தம் மீது விழும் மளை போன்று பார்ப்பார். ஆனால், பாவியோ தன் பாவங்களைத் தன்னுடைய மூக்கின் மேல் பறந்து செல்லும் ஈயைப் போன்று (அற்பமாகக்) காண்பான்.  (புஹாரி:6308)
முதலில் அரசனின் மனைவி வாயளவில் தகாத உறவுக்கு அழைத்தார், பிறகு அதற்காக கதவையும் அடைத்தார். யூசுப் என்ற ஆண்மை உள்ள அந்த வாலிபனுக்கு முன்னால் இருந்த தடை எது?!. இறையச்சம் என்பதைத் தவிர வேறு ஏதுமில்லை.
ஓடினார்கள், பாவத்தை விட்டும் ஓடினார்கள். அரசனின் மனைவி பின்னால் பிடித்து, இழுக்கவே ஆடையும் கழிகின்றது. இறுதியில் கதவைத் திறக்க, முன்னால் வந்தார் அரசன். எப்படியிருக்கும் நிலை!!!
பொதுவாக பெண்கள் சதிகாரர்கள் என்பார்கள். அது இங்கே நடந்தேறியது. உடனே அரசனைக் கண்ட அந்தப் பெண், “கணவரே உங்கள் மனைவிக்கு கெடுதி செய்ய நினைத்த இவருக்கு என்னதான் கூலி கொடுப்பது” என்று விழித்தாள். யூசுப் நபியவர்களோ “நானல்ல திங்கு செய்ய நினைத்தது, அவரே என்னை ஆசைக்கு அழைத்தார்“. என்று கூற, ஒருவர் நல்லதோர் தீர்வைக் கூறினார். “யூசுப் நபியின் ஆடை முன் பக்கம் கிழிந்திருந்தால் அவர் குற்றவாளி, பின் பக்கம் கிழிந்திருந்தால் அரசி குற்றாவாளி” என்பதே அந்த தீர்ப்பு. அதுபோன்று ஆடை பின்னால் கிழிந்திருப்பதைக் கண்ட அரசன் தன மனைவியை சதிகாரி என்று கூறி, “யூசுபே இதை மறந்துவிடு, அரசியே செய்த தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேள்” என்று கூறினாலும்!!!
பொதுவாகவே, ‘அதிகாரத்துக்கு முன்னால் சட்டம் என்பது ஓர் இருட்டறை ‘என்று சொல்வார்கள். அது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல, அன்றே நடந்தேறிவிட்டது.
அந்த அரசி இரண்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாள். ஒன்று மக்கள் மத்தியில் நல்ல பெயரை மீட்டிக் கொள்வதற்காக குறை கூறிய பெண்களை அழைத்து, கையில் கத்தியையும், ஒரு பலத்தையும் கொடுத்து, அதனை வெட்டச் சொல்லிவிட்டு, யூசுபை முன்னால் அனுப்பவே, அவரது அழகைக் கண்ட பெண்கள் தங்கள் கைகளை வெட்டிக் கொண்டார்கள். அபோது, “அந்த அழகே என்னை அவர் பக்கம் ஈர்க்கச் செய்தது” என்று குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டு, நியாயப் படுத்திவிட்டு, அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி, ‘நான் சொல்வதை செய்யவில்லையானால் அவரை சிறையிலிட்டு, கேவலப்படுத்துவேன்.‘ என்றால்.
ஆனால் அந்த வாலிபனின் பதில் என்னதெரியுமா!!!’இறைவா இவர்கள் அழைக்கும் பாவத்தைவிட எனக்கு சிறை வாழ்க்கை விருப்பமானது, இவர்களது சூழ்ச்சியிலிருந்து என்னை காத்துவிடு‘ என்பதாகவே இருந்தது. பிறகு சிறை வைக்கப்பட்டார்கள்.
படிப்பினை;;;   இறையச்சத்தை உள்ளத்தில் ஏந்தியவன் தவறைவிட்டு ஒதுங்குவான். அவன் இறைவனால் சுத்தப்படுத்தப்படுவான்.
சட்டங்கள் என்பது எப்போதுமே அதிகாரத்திற்கு முன்னால் இருட்டறைதான். (இதுவே இன்றைய முஸ்லிம்களுக்கும் உலகில் நடந்தேறுகின்றது.)
நல்லவர்கள் நல்லவர்களாக வாழ்வதற்கு எந்த தியாகத்தையும் செய்வார்கள்.
இதன் விரிவைப் பார்க்க சூராவின் 22-35 வரையில் பார்க்கலாம்.
5-  சிறைச்சாலையில் நடந்தது என்ன!!!
அன்பின் உறவுகளே பெரும்பாலும் நெருக்கடிகள் என்பது எம்மில் பலரை அல்லாஹ்வை விட்டும் தூரப்படுத்தி விடுகின்றது. ஆனால் வாளிப பருவத்தில் இருந்தாலும் யூசுப் நபியவர்கள் படைத்தவனை மறக்கவில்லை. பாருங்கள் என்ன நடந்தது சிறைக்குள்ளே!
அவர்களோடு இரு சிறைத் தோழர்கள், தாம் கண்ட கனவை யூசுபவர்களிடம் எடுத்துக் கூறி, விளக்கம் கேட்கவே, அதற்கு பதில் கூறுவதை பின்தள்ளிவிட்டு, அல்லாஹ்வைப் பற்றி எடுத்துச் சொன்னார்கள் முதலில். அவர்களைப் பார்த்து கேட்டது; ‘என் சிறைச்சாலையின் இரு தோழர்களே! நீங்கள் வணங்கும் சிதறப் போயிருக்கும் கடவுள்கள் சிறந்தனவா, அல்லது அடக்கியாளும் ஒரே இறைவன் அல்லாஹ் சிறந்தவனா?‘ என்பதுவே!!!
பிறகு மதுபானம் தயாரிப்பதாக கண்டவனைப் பார்த்து, ‘(நீ விடுதலை செய்யப்படுவாய்) அரசனுக்கு மது அருந்தக் கொடுப்பாய்’ என்றும், தலையில் ரொட்டியை சுமக்க, அதிலிருந்து பறவை சாப்பிடுவதாக கண்டவனைப் பார்த்து, ‘நீ சிலுவையில் அறையப்படுவாய், தலையிலிருந்து பறவைகள் சாப்பிடும்‘ என்று கனவுக்கு விளக்கம் கூறினார்கள்.
சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுபவனைப் பார்த்து ‘அரசினிடம் என்னை ஞாபகப்படுத்துவீராக‘ என்று கூறினாலும், அவர் அதனை மறந்துவிட்டார்.
பிறகு அரசன் கண்ட ஒரு கனவுக்கு, மந்திரிகளிடம் விளக்கம் கேட்கவே, அந்த தப்பிய கைதிக்கு யூசுபின் ஞாபகம் வரவே,அவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு, அரசனுக்கு சொல்லிவிட்டு, யூசுபைப்  பற்றி எடுத்துக் கூற, அரசனும் அவரை சிறையிலிருந்து விடுவித்துவருமாறு கூற சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்கள். யூஸுப் நபியவர்கள்.
அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டதும் அரசனின் மனைவி மீண்டு குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டு, யூஸுப் நபிக்கு உண்மையாளன் என்ற பட்டத்தையும் பெற்றுக் கொடுத்தாள்.
படிப்பினைகள்;;;  சொகுசு வாழ்க்கையிலும், நெருக்கடியிலும் அல்லாஹ்வை, இஸ்லாத்தை மறப்பவனுக்கு, அந்த வரலாறு சொல்லிக் கொடுத்தது; ‘யூஸுப் நபி அரண்மனையிலும் பாவத்திலிருந்து ஒதுங்கி, சிரைச் சாலையில் கனவுக்கு விளக்கம் கேட்டவர்களுக்கு, அல்லாஹ்வைப் பற்றி எடுத்துச் சொல்லியும்  இறை சிந்தனையின் அடிப்படையில் இருந்தார்கள்’ என்பதைத் தான்.. 
அல்லாஹ்வை முறையாக அஞ்சியவர்களை அல்லாஹ் கைவிடமாட்டான். அல்லாஹ் கூறுகிறான்:  எவர் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடக்கின்றாரோ, அவருக்கு அவன் (நெருக்கடிகளில் இருந்து) வழியை உண்டாக்குவான்.அ(த்தகைய)வருக்கு, அவர் எண்ணியிராத புறத்திலிருந்து, அவன் உணவு (வசதி)களை அளிக்கிறான்; மேலும், எவர், அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவனை முற்றிலும் சார்ந்திருக்கிறாரோ, அவருக்கு அவன் போதுமானவன்;…(65:2-3)
எல்லா நிலையிலும் தஃவாப் பணியை மேற்கொள்ளுதல்.
கனவுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்கான அனுமதி. ஆனால் கண்ட கனவு நல்லதாக இருந்தால் நல்லது நடக்கும் என்ற எதிர் பார்ப்புடன், தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு சொல்வதும், கெட்டதாக இருப்பின் யாரிடமும் சொல்லாமல் ஷைத்தானிடமிருந்து பாதுகாப்பு தேடுவதும் நபிகளார் காட்டித் தந்த அம்சமாகும். (புஹாரி: 5747, முஸ்லிம்)
இதன் விளக்கங்களை சூராவின் 36-53 வரையிலான வசனங்களில் பார்க்கலாம்.
6-   மீண்டும் யூஸுப் நபியை அரச சபைக்கு எடுத்து கண்ணியப்படுத்திய இறைவன். தொடர்ந்து வாசியுங்கள்! அரச சபையில் என்ன நடந்தது! நமக்கு அறிவுரைகள் என்ன!!!
அரசனும் தனக்கு நெருக்கமான ஒருவராக யூசுப் நபியைத் தேர்வு செய்து, நம்பிக்கையானவர் என்ற பட்டத்தையும் வழங்கி, தனது ஆட்சியின் கீழ் ஒரு பகுதிக்கு அவரது ஒரே வேண்டுகோளுக்காக (களஞ்சிய சாலை)  கவர்னாகவும் ஆக்கிவிடுகின்றான்.
ஒரு விடுத்தம் கிணற்றிலிருந்து விடுவித்து அருள் புரிந்த அல்லாஹ், மீண்டும் சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுவித்து மிகப் பெரும் அந்தஸ்த்தை வழங்கி, கண்ணியப்படுத்தினான். என்றால் நாம் பெறவேண்டிய முக்கிய படிப்பினை, சோதனைகளுக்கு பின்னால் வெற்றிவரும் என்பதே, ஆனால் பொறுமை அவசியம்.
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

நிச்சயமாகத் துன்பத்துடன் இன்பம் இருக்கிறது.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

நிச்சயமாக துன்பத்துடன் இன்பம் இருக்கிறது.  (94:6)

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

நம்பிக்கை கொண்டோரே! பொறுமையுடனும், தொழுகையுடனும்(இறைவனிடம்) உதவி தேடுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையுடையவர்களுடன் இருக்கிறான்.  (2:153)
அடுத்து தகுதி இருப்பின் தமக்குரிய பொறுப்பை கேட்டு எடுக்க முடியும் என்ற செய்தியும் அதிலிருந்து நாம் பெறவேண்டிய பாடமே. தகுதியற்றவர்கள் அதிகாரங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது துரோகமாகும், மறுமையின் அடையாளமுமாகும்.
இது பற்றிய தெளிவு சூராவின் 54-57 வரை பார்க்கலாம்.
7-  தற்போது களஞ்சிய சாலைக்கு பொறுப்பாக இருக்கும் யூசுப் நபியிடம் அவர்களது சகோதரர்கள் தமக்கான உதவிப் பொருட்களைக் கேட்டுவந்தபோது, ‘உங்கள் தந்தை வழி சகோதரனை (யூசுப் நபியின் உடன் பிறப்பு) அழைத்துவந்தாலே ஆகாரம் வழங்கப்படும்‘ என்று கூறி, அவர்களது பொருட்கள் அவர்களோடே திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றது. வீடு சென்று பார்த்தால், தமக்கு ஆகாரம் வழங்குவதற்கு பதிலாக தமது பொருட்களே திருப்பி வழங்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்து, தந்தை முன்னே கைசேதப்பட்டு, தந்தையை நோக்கி ‘தம் சகோதரனை எம்மோடு அனுப்பினாலே உணவு தருவதாக அதிகாரி கூறியுள்ளார், எனவே சகோதரை எம்மோடு அனுப்புங்கள்’ என்று வேண்டினர். தம் ஒரு மகனை இழந்த தந்தை யஃகூப் நபி மீண்டும் தம் மகனை அனுப்புவாரா? ஒரு போதும் நடக்காதல்லவா.
இந்த தடவை வெறுமனே அவர்களது ‘பாதுகாப்பு கோரிக்கையை’ ஏற்காமல், ஓர் உறுதி மொழி வாங்கிக் கொண்டு, உணவு பெறுவதற்காக அனுப்பிவைத்தார்கள். ஒரே வாயிலால் அனைவரும் நுழையாமல், பிரிந்து நுழையுமாறு அறிவுரையும் செய்தார்கள்.
அவர்கள் யூசுப் நபியிடம் சென்ற போது, முதலில் தம் உடன் பிறப்பு சகோதரனை தம் பக்கத்தில் அழைத்து ‘நான் உனது சகோதரன், அவர்கள் செய்ததை கணக்கெடுக்காதீர்‘ என்று கூறி, தம் சகோதரனை தன்னோடு வைத்துக் கொள்ளவும், தம் சகோதரர்களுக்கு பாடம் புகட்டவும் நல்லதொரு உக்தியை கையாண்டார்கள்.
அந்த வகையில் அவர்களுக்கான உணவுப் பொதியை கட்டும் போது, அரசனின் குவலையை தம் சகோதரனின் பொதியில் வைத்து கட்டிவிட்டு, அவர்கள் திரும்பி செல்லும்போது, அரசனின் குவலையை யாரோ திருடிவிட்டார். என்று அறிவிப்பு செய்யுமாறும் கூறினார். அப்படியே நடந்தது. பிறகு தம் சகோதரர்களைப் பார்த்து ‘திருடியவருக்கு என்ன தண்டனை‘ என்று நீங்களே சொல்லுங்கள் என்று கூற, அவர்கள் திருடக்கூடியவர்கள் அல்ல என்பதில் உறுதியாக இருந்த சகோதரர்கள் ‘யாரிடம் அது இருக்கிறதோ அவரை உங்களோடு வைத்துக் கொள்ளுங்கள்‘ என்று கூற, யூசுப் நபியின் உடன் பிறப்பு சகோதரரின் பொதியில் இருந்தது. அவர்களது தீர்ப்பு படியே தம் சகோதரனை தனதாக்கிக் கொண்டார். அந்த நேரம் யூசுப் நபியவர்கள் சைக்கினையாக ‘தம் உடன் பிறப்பு சகோதரர் திருட வில்லை, உங்களுக்குரிய (நீங்கள் தொலைத்த) முன்னைய சகோதரரே திருடினார்‘ என்று கூறியும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை.
அப்பொழுது அவர்கள்; தம் வயது முதிர்ந்த தந்தையைப் பற்றி  யூசுப் நபியிடம் எடுத்துக் கூறி, அவரை விட்டுவிடுமாறு கூறினார்’ முடியாது என்று விளங்கியதும், அவர்களுள் மூத்த சகோதரர் ஏனையவர்களைப் பார்த்து ‘ஏற்கனவே யூசுபின் விடயத்தில் நீங்கள் எல்லை மீறினீர்கள்,எனது தந்தை அனுமதி அளிக்கும் வரை, அல்லது அல்லாஹ் தீர்ப்பளிக்கும் வரை, நான் தந்தையிடம் வரமாட்டேன்‘ என்று கூறி, உங்கள் சகோதரன் திருடிவிட்டதாக தந்தையிடம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார்.
தந்தைக்கு இந்த விடயமும் பெரும் பாரமாகவும், சதியாக்கவுமே இருந்தது. ஏற்கனவே யூசுப் நபியின் கவலையால் அழுதழுது, கண் பார்வையை இழந்திருந்த அவர்கள், அல்லாஹ்வின் மீதே பொறுப்பு சாட்டியவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.
பாருங்கள் அந்த நபிக்கு அல்லாஹ்வின் மீதிருந்த நம்பிக்கையை! தம் பிள்ளைகளைப் பார்த்து, ‘எனதருமை பிள்ளைகளே, அல்லாஹின் மீதுள்ள நம்பிக்கையில் குறை விடாமல், நீங்கள் சென்று, யூசுபையும், அவர் சகோதரரையும் தேடுங்கள்.‘ என்று தன் உள்ளத்தில் இருந்த (அல்லாஹ் திருப்பித் தருவான் என்ற) ஆழமமான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார்கள்.
அடுத்தமுறை உதவி வேண்டி மீண்டும் யூசுப் நபியை நோக்கி போய், உதவி வேண்டுகின்றார்கள். அப்போது நபியவர்கள் ‘நீங்கள் மடமைத் தனமாக யூசுபுக்கும், அவர் சகோதரருக்கும் செய்தது ஞாபகமிருக்கின்றதா?‘ என்று கேட்டார்கள். அபோது சகோதரர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் ‘அவர் தம் சகோதரன் யூசுப் தான்’ என்பதை.
அபோது யூசுப் நபியவர்கள் ‘அல்லாஹ் செய்த அருளை ஞாபகப்படுத்தி, யார் அவனைப் பயந்து, பொறுமை காக்கின்றார்களோ, அவர்களது கூலியை அல்லாஹ் வீணாக்குவதில்லை; என்று தனது இறை நம்பிக்கையின் உறுதியை தெளிவு படுத்தினார்கள். சகோதரர்களோ தம் குற்றத்தை உணர்ந்து, யூசுப் அவர்களின் மதிப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள, குற்றம் இழைத்த தம் உறவுகளை நிரபராதியாக்கி, அல்லாஹ்விடம் அவர்களுக்காக மன்னிப்பும் வேண்டினார்கள். அடுத்து தன் ஆடையை அவர்களிடம் கொடுத்து, தன் தந்தையின் முகத்தில் போட்டால் பார்வை மீண்டு வரும் என்றும், அனைவரையும் இங்கு அழைத்து வாருங்கள் என்றும் கூறி அனுப்பினார்.
படிப்பினைகள்:;;; வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் என்பதைப் போன்று, யூசுப் என்ற சகோதரனுக்கு திரோகம் செய்து சந்தோசப்பட்டவர்கள், அடுத்த சகோதரனை இழந்து கைசேதப்பட்டார்கள். மேலும் அவரிடமே சென்று உதவியும் தேடவாகிட்டு, என்றால் நாமும் நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும், தீங்கிளைத்தால் எமக்கும் தீங்குதான் என்ற ஆழமான ஒரு பாடம்.
ஒரு முஃமின் ஒரே பொந்தில் (தன்னை அழிக்கும் ஒரே காரியத்தை) இரு தடவைகள் நுழைய மாட்டான் என்பது நபிகளாரின் அறிவுரை. (புஹாரி:6133) யஃகூப் நபியும் ஒரு தடவை விட்ட தவற்றால் யூசுபை இழந்தார்கள், மீண்டும் ஒபந்தம் செய்யாமல் அடுத்த மகனை அனுப்ப விரும்பவில்லை. எனவே ஒரு முஃமின் ஏமாறுபவனாக இருக்கமாட்டான், படிப்பினை பெறுபவனாக இருப்பான்.
தந்தை யஃகூப் நபியின் நம்பிக்கைக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த பரிசு, தம் பிள்ளையை தம் வாழ்நாளில் பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்களை அல்லாஹ் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை.
தனக்கு உதவி புரிந்த அல்லாஹ்வுக்கு யூசுப் நபி நன்றி கூறிய விதம், நாம் கட்டாயம் பெறவேண்டிய பாடமே.
ஆட்சியாளனுக்கு தலைக்கணம் என்பதும், பழிவாங்குதல் என்பதும் அவனோடு ஓட்டிப் பிறந்த ஒன்று எனலாம். ஆனால் அந்த கலாச்சாரத்திற்கே முற்றுப் புள்ளி வைத்து, வைராக்கியம் மறந்து, மன்னிப்பு வழங்கி கண்ணியப்படுத்தினார். தமக்கு தீங்கிழைத்த  உறவுகளை. இதிலிருந்து நாம் பெறவேண்டிய பண்பு; விட்டுக் கொடுத்தல், மன்னித்தல், வைராக்கியம் மறத்தல் போன்ற பண்புகள் எமக்கு அவசியம் என்பதே.
அல்லாஹ் நபிகளாரைப் பார்த்து கூறுகின்றான்:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

எனினும் (நபியே) மன்னிப்பைக் கைக் கொள்வீராக! நன்மையைக் கடைபிடிக்குமாறு (மக்களை) ஏவுவீராக மேலும் அறிவீனர்களைப் புறக்கணித்து விடும்.  (7:199)
இதன் விளக்கத்தை சூராவின் 58- 92 வரை பார்க்கலாம்.
8-  அடுத்து யூசுப் நபியவர்கள் தான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இழந்த தந்தையையும், சகோதரர்களையும் மீண்டும் பெறுகின்றார்கள். அதன் பிறகு அவர்களது நிலை எப்படி இருக்கின்றது என்று நோக்குவோம்.
சூசுப் நபியின் ஆடை தந்தை யஃகூப் அவர்களின் முகத்தில் போடப்படுகின்றது, அவர்களது பார்வை யூசுப் நபி சொன்ன பிரகாரம் மீண்டு வருகின்றது. தந்தைக்கு முன்னால் பிள்ளைகள் குற்றத்தை உணர்ந்து, மன்னிப்பும் வேண்டுகிறார்கள், தந்தையும் அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்பு கோரினார்கள். பின்பு அனைவருமாக யூசுப் நபியின் அரண்மனை நோக்கி வந்தார்கள். அவர்கள் யூசுப் நபியை அடைந்த போது, தன் பெற்றோரை தன்னளவில் சேர்த்தவர்களாக, அவர்களை சிம்மாசனத்தில் அமரவும் செய்தார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் யூசுப் நபிக்கு தலை குனிந்து விழுந்தார்கள். அப்போது யூசுப் நபியவர்கள்; இதுவே சிறு வயதில் நான் கண்ட கனவின் விளக்கம் என்பதையும் தெளிவுபடுத்தினார்கள். அல்லாஹ் செய்த அருளை நினைவூட்டி, ஷைத்தான் தன் உறவுகளுக்கு மத்தியில் பிரித்ததையும் ஞாபகப்படுத்தி, மீண்டும் அல்லாஹ் அவர்களை ஒன்று சேர்த்ததற்காக நன்றியும் கூறி, ‘இறைவா நீயே ஆட்சியை வழங்கி, அறிவு ஞானத்தையும் வழங்கினாய், என்னை முஸ்லிமாக மரணிக்கவும் செய்து, நல்லவர்கலோடும் சேர்த்துவிடு’ என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.
அல்லாஹ் அந்த அழகிய சரித்திரத்தை முடிக்கும் முகமாக, ‘இது மறைவான செய்தி, நாமே உமக்கு அறிவித்தோம் என‘ முஹம்மது நபிக்கு எடுத்துரைக்கின்றான்.
படிப்பினைகள்:;;;
அல்லாஹ்வின் அற்புதம், ஆடையை முகத்தில் போட்டவுடன் பார்வை மீண்டது. அந்த அற்புதத்தை நம்புவது கடமை.
பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கிடையே நற்பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளல். மனிதன் தவறு செய்பவன் என்ற அடிப்படையில் ஒருவரையொருவர் விட்டுக் கொடுத்து, மன்னித்து வாழ்வதிலே உலகிலும் நின்மதி, மறுமையிலும் வெற்றி என்ற பாடம் எங்களுக்கு மிக அவசியமானதே.
பெற்றோரை கண்ணியப்படுத்த, மனம் குளிரச் செய்ய பிள்ளைகள் பழக வேண்டும்.
அல்லாஹ் எமக்கு செய்கின்ற அருள்களை ஞாபகப்படுத்தி, நன்றி செலுத்துகின்ற பழக்கத்தை எம்மிடம் உருவாக்கிக் கொள்ளல்.
எந்நேரமும் நல்லதோர் இறுதி முடிவுக்கும், மறுமை வெற்றிக்கும் துஆ செய்கின்ற பழக்கத்தை அதிகமாக்கிக் கொள்ளல், குறிப்பாக வெற்றிகளுக்கு பின்னால்.
மறைவான அறிவு என்பது அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரம் சொந்தமானது, எந்த நபியாலும் தானாக மறைவானவற்றை அறிகின்ற ஆற்றல் இல்லை என்ற கொள்கைரீதியிலான ஒரு பாடம் இந்த வரலாறு நெடுகிலும். காணப்பட்டது.
இந்த வரலாற்று நிகழ்வின் மிக முக்கியமான சமூக ரீதியிலான படிப்பினை;
ஒற்றுமை உள்ள சமூகம் வெற்றிபெறும்.
திட்மிடல் என்பது எந்த ஒரு காரியத்தையும் முன்னேற்றத்தை நோக்கி எடுத்துச் செல்லும்.
தவறான வழிகளில் என்னதான் திட்டம் போட்டாலும், முயற்சித்தாலும் ஆரம்பத்தில் வெற்றி போன்று விளங்கினாலும், அதன் இறுதி தோல்வியும் அவமானமுமே.
எமது பொது விரோதி ஷைத்தானை அடையாளம் கண்டு, அவனை எதிர்ப்பதன்  மூலமே ஈருலகிலும் விமோசனம் கிடைக்கும்.
இறைவா! நீயே இந்த சூராவிலிருந்து ஆழமான பாடங்களைப் பெற்று, உண்மை முஸ்லிமாக வாழ்ந்து மரணிக்கின்ற பாக்கியத்தை எமக்கு தரவேண்டும்.
அந்த சூராவின் கடைசி வசனம்; அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(நிச்சயமாக) அவர்களின் வரலாறுகளில் அறிவுடையோருக்கு (நல்ல) படிப்பினை இருக்கிறது; இது இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்தியாக இருக்கவில்லை, மாறாக இதற்கு முன் உள்ள (வேதத்)தையும் இது உண்மையாக்கி வைக்கிறது. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இது விவரித்துக் காட்டுவதாகவும், நம்பிக்கை கொண்ட சமூகத்தவருக்கு நேர்வழியாகவும், ரஹ்மத்தாகவும் இருக்கிறது. (12:111)

ஆண்ட்ராய்ட் (Android) போனில் தப்ஸீர் இப்னு கஸீர் முதல் பாகம்


மாஷா அல்லாஹ்! 

ஆண்ட்ராய்ட் (Android)போனில் தப்ஸீர் இப்னு கஸீர் முதல் பாகம் ரஹ்மத் அற்க்கட்டளையினரால் 2012 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது.

ஆண்ட்ராய்ட் போன் வைத்திருப்பவர்கள் இந்த சேவையை இலவசமாக கீழ்காணும் லிங்கிற்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்து இன்ஸ்டால்  செய்து கொள்ளலாம்.இந்த மென்பொருள் தற்பொழுது ஆண்ட்ராய்ட் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கவில்லை.

ஆண்ட்ராய்ட் போன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த சேவை மிகவும் பயனுள்ள ஒன்று.

நன்றி ரஹ்மத்.Tamil ISLAM(Group) -  Follow

திருக்குர்ஆன் ஓர் வாழும் அற்புதம்!

திருக்குர்ஆன் ஓர் வாழும் அற்புதம்!
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அவர்கள் கி.பி. 570-ல் பிறந்தார்கள்.
இந்தக் கால கட்டத்தில் உலக மக்கள் அறிவியலில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தார்கள். உலகம் உருண்டை என்ற சாதாரண அறிவு கூட அன்றைய மக்களுக்கு இருக்கவில்லை.
இத்தகைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர் எவ்வளவு பெரிய மேதையாக இருந்தாலும், அவரது காலத்து அறிவைக் கடந்து எதையும் கூறவே இயலாது. சுமார் நூறு வருடம் கடந்த பின் அவரது நூலை வாசித்தால் அதில் பல தவறுகள் இருப்பதை உலகம் கண்டு கொள்ளும்.
நூறு வருடங்களுக்குப் பின் என்ன நடக்கும்; என்னென்ன கண்டு பிடிக்கப்படும் என்ற விபரங்களை நூறு வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவரால் ஊகம் செய்ய இயலாது என்பதே இதற்குக் காரணம்.
பல அறிஞர்கள் கூட்டாகச் சேர்ந்து உருவாக்கிய நூலாக இருந்தால் கூட நூறு வருடங்கள் கழித்துப் பார்க்கும் போது அதில் பல தவறுகள் இருப்பதைக் காண முடியும். அந்த நூலே காலத்திற்கு ஒவ்வாத நூலாகி விடும்.
ஆனால் எழுதவும், படிக்கவும் தெரியாத, மிகவும் பின்தங்கிய சமுதாயத்தில் வாழ்ந்த ஒருவர் எதை இறை வேதம் என்று அறிமுகம் செய்தாரோ அந்த வேதத்தில் எந்த ஒன்றையும் தவறானது என்று இன்றைக்கும் நிரூபிக்க முடியவில்லை.
திருக்குர்ஆனைப் பொருத்த வரை அது ஆன்மீகத்தைப் பற்றி மட்டும் பேசவில்லை, எல்லாத் துறைகளைப் பற்றியும் ஆங்காங்கே பேசுகிறது.
பூமி மற்றும் ஏனைய கோள்களின் அமைப்பு, வானில் இருக்கின்ற அதிசயங்கள், புவியியல் மற்றும் வானியல் குறித்துப் பேசும் போது, இந்த நூற்றாண்டின் மாமேதையும், வானியல் நிபுணரும் பேசினால் எவ்வாறு இருக்குமோ அதை விடச் சிறப்பாக திருக்குர்ஆன் பேசுகிறது.
அது போல் மனிதன் மற்றும் உயிரினங்கள், அவற்றின் உள் அமைப்புகள், உயிரினங்கள் உற்பத்தியாகும் விதம் எனப் பல விஷயங்களைக் குர்ஆன் பேசுகிறது. 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மனிதன் பேசுவது போல் பேசவில்லை. இந்த நூற்றாண்டின் தேர்ந்த மருத்துவ மேதை பேசுவதை விட அழகாகப் பேசுகிறது.
தாவரங்களைப் பற்றிப் பேசினாலும், மலைகளைப் பற்றிப் பேசினாலும், நதிகளைப் பற்றிப் பேசினாலும் 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் பேசியது போல் திருக்குர்ஆனின் பேச்சு இல்லை.
அது மட்டுமின்றி சென்ற நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் வரை கண்டுபிடிக்கப்படாத, தற்போது கண்டு பிடிக்கப்பட்ட பல விஷயங்களை குர்ஆன் அன்றே சொல்லியிருக்கிறது.
பல்வேறு துறைகளிலும் தேர்ந்த அறிவுடைய ஒருவர் பேசுவதை விடச் சிறப்பாக திருக்குர்ஆன் பேசுவதையும், நபிகள் நாயகத்தின் காலச் சூழ்நிலையையும் ஒரு சேர சிந்திப்பவர்கள் 'இது முஹம்மது நபியின் சொந்த வார்த்தையாக இருக்க முடியாது; முக்காலமும் உணர்ந்த இறைவனின் வார்த்தையாகத் தான் இருக்க முடியும்' என்ற முடிவுக்குத் தான் வந்தாக வேண்டும்.
அறிவியல், நவீன கண்டு பிடிப்புகள் மட்டுமின்றி குர்ஆன் கூறுகின்ற அரசியல் சட்டங்கள், குற்றவியல் மற்றும் சிவில் சட்டங்களை ஒருவர் ஆய்வு செய்தால் இன்று உலகமெங்கும் உள்ள எல்லாச் சட்டங்களை விட அது சிறந்து விளங்குவதையும், மனித குலத்துக்கு அதிகப் பயன் தரக்கூடிய வகையில் அமைந்திருப்பதையும் அறிந்து கொள்வார். முஸ்லிமல்லாதவர்கள் கூட குர்ஆன் கூறும் சட்டங்களை அமுல்படுத்தக் கோரும் அளவுக்கு குர்ஆன் கூறும் சட்டங்கள் அமைந்துள்ளன.
ஏராளமான சட்டங்களையும், மரபுகளையும், முன் அனுபவங்களையும் ஆய்வு செய்து பல்வேறு சட்ட மேதைகள் உருவாக்கிய சட்டங்களே ஆண்டு தோறும் திருத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இறைச் சட்டங்கள் என முஹம்மது நபி அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய சட்டங்கள் பலராலும் வரவேற்கப்படுவது முஹம்மது நபியின் சொந்தக் கூற்றாக குர்ஆன் இருக்க முடியாது என்பதற்கு மற்றொரு சான்றாக உள்ளது.
அது போல் உலகம் சந்திக்கின்ற தீர்க்க முடியாத பல பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்கத்தக்க அற்புதமான தீர்வுகளைக் குர்ஆன் கூறுவதும் இது முஹம்மது நபியின் சொந்தக் கூற்று இல்லை என்பதற்கான ஆதாரமாக உள்ளது.
குலம், கோத்திரம், சாதி, இவற்றால் ஏற்படும் தீண்டாமை உலகில் பல நாடுகளில் பல நூறு ஆண்டுகளாகத் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனையாக உள்ளது. இந்தச் சிக்கலான பிரச்சினைக்கும் திருக்குர்ஆன் மிக எளிதான தீர்வை வழங்கி தீண்டாமையை அடியோடு ஒழித்துக் கட்டியதை இதற்கு உதாரணமாகக் குறிப்பிடலாம்.
எதிர் காலத்தில் நடக்கவுள்ள பல செய்திகளைக் குர்ஆன் கூறுகிறது. அது கூறியவாறு அவற்றுள் பல நிகழ்வுகள் நடந்து முடிந்துள்ளன. வார்த்தைக்கு வார்த்தை நிறைவேறிய இத்தகைய முன்னறிவிப்புகள் ஏராளம்.
முஹம்மது நபியின் சொந்தக் கூற்றாக குர்ஆன் இருக்கவே முடியாது என்பதற்கு இவை யாவும் ஆதாரங்களாக உள்ளன.

EATING NON-VEGETARIAN FOOD

Killing an animal is a ruthless act. Why then do Muslims consume non-vegetarian food?


Answer: (By Dr. Zakir Naik)

‘Vegetarianism’ is now a movement the world over. Many even associate it with animal rights. Indeed, a large number of people consider the consumption of meat and other non-vegetarian products to be a violation of animal rights.

Islam enjoins mercy and compassion for all living creatures. At the same time Islam maintains that Allah has created the earth and its wondrous flora and fauna for the benefit of mankind. It is upto mankind to use every resource in this world judiciously, as a niyamat (Divine blessing) and amanat (trust) from Allah.

Let us look at various other aspects of this argument.

1. A Muslim can be a pure vegetarian
A Muslim can be a very good Muslim despite being a pure vegetarian. It is not compulsory for a Muslim to have non-vegetarian food.

2. Qur’an permits Muslims to have non-vegetarian food
The Qur’an, however permits a Muslim to have non-vegetarian food. The following Qur’anic verses are proof of this fact:

“O ye who believe! Fulfil (all) obligations. Lawful unto you (for food) are all four-footed animals with the exceptions named.”
[Al-Qur’an 5:1]

“And cattle He has created for you (men): from them Ye derive warmth, and numerous benefits, And of their (meat) ye eat.”
[Al-Qur’an 16:5]

“And in cattle (too) ye have an instructive example: From within their bodies We produce (milk) for you to drink; there are, in them, (besides), numerous (other) benefits for you; and of their (meat) ye eat.”
[Al-Qur’an 23:21]

3. Meat is nutritious and rich in complete protein
Non-vegetarian food is a good source of excellent protein. It contains biologically complete protein i.e. all the 8 essential amino acid that are not synthesized by the body and should be supplied in the diet. Meat also contains iron, vitamin B1 and niacin.

4. Humans have Omnivorous set of teeth
If you observe the teeth of herbivorous animals like the cow, goat and sheep, you will find something strikingly similar in all of them. All these animals have a set of flat teeth i.e. suited for herbivorous diet. If you observe the set of teeth of the carnivorous animals like the lion, tiger, or leopard, they all have a set of pointed teeth i.e. suited for a carnivorous diet. If you analyze the set of teeth of humans, you find that they have flat teeth as well as pointed teeth. Thus they have teeth suited for both herbivorous as well as carnivorous food i.e. they are omnivorous. One may ask, if Almighty God wanted humans to have only vegetables, why did He provide us also with pointed teeth? It is logical that He expected us to need and to have both vegetarian as well as non-vegetarian food.

5. Human beings can digest both vegetarian and non-vegetarian food
The digestive system of herbivorous animals can digest only vegetables. The digestive system of carnivorous animals can digest only meat. But the digestive system of humans can digest both vegetarian and non-vegetarian food. If Almighty God wanted us to have only vegetables then why did He give us a digestive system that can digest both vegetarian as well as non-vegetarian food?

6. Hindu scriptures give permission to have non-vegetarian food
1. There are many Hindus who are strictly vegetarian. They think it is against their religion to consume non-vegetarian food. But the true fact is that the Hindu scriptures permit a person to have meat. The scriptures mention Hindu sages and saints consuming non-vegetarian food.

2. It is mentioned in Manu Smruti, the law book of Hindus, in chapter 5 verse 30
“The eater who eats the flesh of those to be eaten does nothing bad, even if he does it day after day, for God himself created some to be eaten and some to be eater.”

3. Again next verse of Manu Smruti, that is, chapter 5 verse 31 says
“Eating meat is right for the sacrifice, this is traditionally known as a rule of the gods.”

4. Further in Manu Smruti chapter 5 verse 39 and 40 says
“God himself created sacrificial animals for sacrifice, …., therefore killing in a sacrifice is not killing.”

5. Mahabharata Anushashan Parva chapter 88 narrates the discussion between Dharmaraj Yudhishthira and Pitamah Bhishma about what food one should offer to Pitris (ancestors) during the Shraddha (ceremony of dead) to keep them satisfied. Paragraph reads as follows:

“Yudhishthira said, “O thou of great puissance, tell me what that object is which, if dedicated to the Pitiris (dead ancestors), become inexhaustible! What Havi, again, (if offered) lasts for all time? What, indeed, is that which (if presented) becomes eternal?”

“Bhishma said, “Listen to me, O Yudhishthira, what those Havis are which persons conversant with the rituals of the Shraddha (the ceremony of dead) regard as suitable in view of Shraddha and what the fruits are that attach to each. With sesame seeds and rice and barely and Masha and water and roots and fruits, if given at Shraddhas, the pitris, O king, remain gratified for the period of a month. With fishes offered at Shraddhas, the pitris remain gratified for a period of two months. With the mutton they remain gratified for three months and with the hare for four months, with the flesh of the goat for five months, with the bacon (meat of pig) for six months, and with the flesh of birds for seven. With venison obtained from those deer that are called Prishata, they remaingratified for eight months, and with that obtained from the Ruru for nine months, and with the meat of Gavaya for ten months, With the meat of the bufffalo their gratification lasts for eleven months. With beef presented at the Shraddha, their gratification, it is said , lasts for a full year. Payasa mixed with ghee is as much acceptable to the pitris as beef. With the meat of Vadhrinasa (a large bull) the gratification of pitris lasts for twelve years. The flesh of rhinoceros, offered to the pitris on anniversaries of the lunar days on which they died, becomes inexhaustible. The potherb called Kalaska, the petals of kanchana flower, and meat of (red) goat also, thus offered, prove inexhaustible.
So but natural if you want to keep your ancestors satisfied forever, you should serve them the meat of red goat.

7. Hinduism was influenced by other religions
Though Hindu Scriptures permit its followers to have non-vegetarian food, many Hindus adopted the vegetarian system because they were influenced by other religions like Jainism.

8. Even plants have life
Certain religions have adopted pure vegetarianism as a dietary law because they are totally against the killing of living creatures. If a person can survive without killing any living creature, I would be the first person to adopt such a way of life. In the past people thought plants were lifeless. Today it is a universal fact that even plants have life. Thus their logic of not killing living creatures is not fulfilled even by being a pure vegetarian.

9. Even plants can feel pain
They further argue that plants cannot feel pain, therefore killing a plant is a lesser crime as compared to killing an animal. Today science tells us that even plants can feel pain. But the cry of the plant cannot be heard by the human being. This is due to the inability of the human ear to hear sounds that are not in the audible range i.e. 20 Hertz to 20,000 Hertz. Anything below and above this range cannot be heard by a human being. A dog can hear up to 40,000 Hertz. Thus there are silent dog whistles that have a frequency of more than 20,000 Hertz and less than 40,000 Hertz. These whistles are only heard by dogs and not by human beings. The dog recognizes the masters whistle and comes to the master. There was research done by a farmer in U.S.A. who invented an instrument which converted the cry of the plant so that it could be heard by human beings. He was able to realize immediately when the plant itself cried for water. Latest researches show that the plants can even feel happy and sad. It can also cry.

10. Killing a living creature with two senses less is not a lesser crime
Once a vegetarian argued his case by saying that plants only have two or three senses while the animals have five senses.
Therefore killing a plant is a lesser crime than killing an animal. Suppose your brother is born deaf and dumb and has two senses less as compared to other human beings. He becomes mature and someone murders him. Would you ask the judge to give the murderer a lesser punishment because your brother has two senses less? In fact you would say that he has killed a masoom, an innocent person, and the judge should give the murderer a greater punishment.
In fact the Qur’an says:
“O ye people! Eat of what is on earth, lawful and good”
[Al-Qur’an 2:168]

11. Over population of cattle
If every human being was a vegetarian, it would lead to overpopulation of cattle in the world, since their reproduction and multiplication is very swift. Allah (swt) in His Divine Wisdom knows how to maintain the balance of His creation appropriately. No wonder He has permitted us to have the meat of the cattle.

12. Cost of meat is reasonable since all aren’t non-vegetarians
I do not mind if some people are pure vegetarians. However they should not condemn non-vegetarians as ruthless. In fact if all Indians become non-vegetarians then the present non-vegetarians would be losers since the prices of meat would rise.

Why is the consumption of alcohol prohibited in Islam?


no-alcohol-2.jpg

   
Alcohol has been the scourge of human society since time immemorial. It continues to cost countless human lives, and causes terrible misery to millions throughout the world. Alcohol is the root cause of several problems facing society. The statistics of soaring crime rates, increasing instances of mental illnesses and millions of broken homes throughout the world bear mute testimony to the destructive power of alcohol.  

1. Prohibition of alcohol in the Qur’an

The Glorious Qur’an prohibits the consumption of alcohol in the following verse:

“O ye who believe!
Intoxicants and Gambling,
(Dedication of) stones,
And (divination by) arrows,
Are an Abomination –
Of Satan’s handiwork;
Eschew such (abomination),
That ye may prosper.”
[Al-Qur’an 5:90]  

2. Prohibition of alcohol in the Bible

The Bible prohibits the consumption of alcohol in the following verses:

a. “Wine is a mocker, strong drink is raging; and whosoever is deceived thereby is not wise.” [Proverbs 20:1]

b. “And be not drunk with wine.” [Ephesians 5:18]

3. Alcohol inhibits the inhibitory centre

The human beings possess an inhibitory centre in their brains. This inhibitory centre prevents the person from doing things that he considers wrong. For instance a person does not normally use abusive language while addressing his parents or elders. If he has to answer the call of nature, his inhibitory centre will prevent him from doing so in public. Therefore he uses the toilet.

When a person consumes alcohol, the inhibitory centre itself is inhibited. That is precisely the reason that an inebriated person is often found to be indulging in behaviour that is completely uncharacteristic of him. For instance the intoxicated person is found to use abusive and foul language and does not realize his mistake even if he is addressing his parents. Many even urinate in their clothes. Neither do they talk nor walk properly. They even misbehave.

4. Cases of adultery, rape, incest and AIDS are found more among alcoholics

According to National Crime Victimization Survey Bureau of Justice (U.S. Department of Justice) in the year 1996 alone everyday on an average 2,713 rapes took place. The statistics tell us that the majority of the rapists, were intoxicated while committing the crime. The same is true in cases of molestation.
According to statistics, 8% of Americans commit incest i.e. one in every twelve to thirteen persons in America is involved in incest. Almost all the cases of incest are due to intoxication of one or both the persons involved.

One of the major factors associated with the spread of AIDS, the most dreaded disease, is alcoholism.

5. Every alcoholic was initially a social drinker

Many may argue in favour of liquor by calling themselves ‘social drinkers’. They claim that they only have one or two pegs and they have self-control and so never get intoxicated. Investigations reveal that every alcoholic started as a social drinker. Not a single alcoholic or drunkard initially starts drinking with the intention of becoming an alcoholic or a drunkard. No social drinker can say that I have been having alcohol for several years and that I have so much self-control that I have never been intoxicated even a single time.

6. If a person is intoxicated just once and commits something shameful, it will remain with him for a lifetime.

Suppose a ‘social drinker’ loses his self-control just once. In a state of intoxication he commits rape or incest. Even if the act is later regretted, a normal human being is likely to carry the guilt throughout his life. Both the perpetrator and the victim are irreparably and irreversibly damaged.

7. Alcohol is prohibited in the Hadith

a. The Prophet of Islam Muhammad (peace be upon him) said:
In Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Book of Intoxicants, Chapter 30 Hadith No. 3371.
“Alcohol is the mother of all evils and it is the most shameful of evils.”

b. In Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Book of Intoxicants, Chapter 30 Hadith No. 3392
“Anything which intoxicates in a large quantity, is prohibited even in a small quantity.”
Thus there is no excuse for a nip or a tot.

c. Not only those who drink alcohol are cursed but also those who deal with them directly or indirectly are cursed by Allah.

According to Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Book of Intoxicants, Chapter 30 Hadith No. 3380.
It was reported by Anas (may Allah be pleased with him), that Prophet Muhammad (pbuh) said:
“God’s curse falls on ten groups of people who deal with alcohol. The one who distills it, the one for whom it has been distilled, the one who drinks it, the one who transports it, the one to who it has been brought, the one whom serves it, the one who sells it, the one who utilizes money from it, the one who buys it and the one who buys it for someone else.”

8. Diseases associated with alcoholism

There are several scientific reasons for the prohibition of consumption of intoxicants i.e. alcohol. The maximum number of deaths in the world related to any one particular cause is due to the consumption of alcohol. Millions of people die every year only because of intake of alcohol. I need not go into the details of all the ill-effects of alcohol since most of them are commonly known. Below is a simple list of few of the alcohol related illnesses:
 1. Cirrhosis of Liver is the most well known alcohol associated disease.
   
 2. Others are Cancer of Oesophagus, Cancer of Head and Neck, Cancer of Liver (Hepatoma), Cancer of Bowel, etc.
   
 3. Oesophagitis, Gastritis, Pancreatitis and Hepatitis are linked with alcohol consumption.
   
 4. Cardiomyopathy, Hypertension, Coronary Artherosclerosis, Angina and Heart Attacks are linked with heavy alcohol intakes.
   
 5. Strokes, Apoplexy, Fits and different types of Paralysis are linked with alcohol intake.
   
 6. Peripheral Neuropathy, Cortical Atrophy, Cerebellar Atrophy are well-known syndromes caused by alcohol consumption.
   
 7. Wernicke – Korsakoff syndrome with amnesia of recent events, confabulations and retainment of memory to old events with different types of paralysis are mainly due to thiamine deficiency due to excessive alcohol intake.
   
 8. Beriberi and other deficiencies are not uncommon among alcoholics. Even Pellagra occurs in alcoholics.
   
 9. Delerium Tremens is a serious complication that may occur during recurrent infection of alcoholics or post operatively. It also occurs during abstention as a sign of withdrawal effect. It is quite serious and may cause death even if treated in well equipped centres.
   
 10. Numerous Endocrine Disorders have been associated with alcoholism ranging from Myxodema to Hyperthyroidism and Florid Cushing Syndrome.
   
 11. Hematological ill effects are long and variable. Folic acid deficiency, however, is the most common manifestation of alcoholic abuse resulting in Macrocytic Anemia. Zeive’s syndrome is a triad of Hemolytic Anemia, Jaundice and Hyperlipaedemia that follows alcoholic binges.
   
 12. Thrombocytopenia and other platelet abnormalities are not rare in alcoholics.
   
 13. The commonly used tablet metronidazole (flagyl) interacts badly with alcohol.
   
 14. Recurrent infection is very common among chronic alcoholics. The resistance to disease and the immunological defense system are compromised by alcohol intake.
   
 15. Chest infections are notorious in alcoholics. Pneumonia, Lung Abcess, Emphysema and Pulmonary Tuberculosis are all common in alcoholics.
   
 16. During acute alcoholic intoxication, the drunk person usually vomits, the cough reflexes which are protective are paralysed. The vomitus thus easily pass to the lung causing Pneumonia or Lung Abscess. Occasionally it may even cause suffocation and death.
   
 17. The ill effects of alcohol consumption on women deserves special mention. Females are more vulnerable to alcohol-related Cirrhosis than men. During pregnancy alcohol consumption has a severe detrimental effect on the foetus. Foetal Alcohol Syndrome is being recognised more and more in the medical profession.
   
 18. Skin diseases are also related to alcohol indulgence.
   
 19. Eczema, Alopecia, Nail Dystrophy, Paronychia (infection around the nails) and Angular Stomatitis (inflammation of the angle of the mouth) are common diseases among alcoholics.
9. Alcoholism is a ‘disease’

Medical doctors have now turned liberal towards alcoholics and call alcoholism a disease rather than an addiction.

The Islamic Research Foundation has published a pamphlet that says:
If alcohol is a disease, it is the only disease that:
 • Is sold in bottles
 • Is advertised in newspapers, magazines, on radio and television
 • Has licensed outlets to spread it
 • Produces revenue for the government
 • Brings violent deaths on the highways
 • Destroys family life and increases crime
 • Has no germs or viral cause

ALCOHOLISM IS NOT A DISEASE – IT IS SATAN’S HANDIWORK

Allah (swt) in His Infinite Wisdom has warned us against this snare of Satan. Islam is called the “Deen-ul-Fitrah” or the natural religion of Man. All its injunctions are aimed at preserving the natural state of man. Alcohol is a deviation from this natural state, for the individual as well as for society. It degrades man to a level below that of the beasts he claims to be superior to. Hence the consumption of alcohol is prohibited in Islam.